Je bent hier:

Onze Visie

Nederland wordt steeds voller. De ruimte en middelen steeds schaarser. Duurzaamheid van energie en ruimte zullen de bebouwde omgeving voor een belangrijk deel gaan bepalen. Daarbij stellen de gebruikers ervan steeds hogere eisen aan kwaliteit. Vraagstukken over mobiliteit, energie en datacommunicatie worden steeds complexer. In deze complexe en dynamische omgeving is Ersatel in staat een belangrijke rol te spelen in het definiëren en het realiseren van de beste oplossingen.

De realisatie ervan vindt plaats binnen vooraf vastgestelde technische, maatschappelijke en financiële voorwaarden. De klant staat in dit proces altijd centraal. Door te luisteren naar de wensen van de klant en wederzijds vertrouwen kan Ersatel Infratechniek kwalitatief hoogwaardige oplossingen realiseren. Inventiviteit, creativiteit en goed ondernemerschap zijn daarbij de kernwaarden.